PERSONDATAPOLITIK

 

1. Ø-HJULs persondatapolitik

Formålet med Ø-HJUL's persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Ø-HJUL har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Læs oversigt over Ø-HJUL's persondataopbevaring

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

 

2.Cookies

Når du anvender Ø-HJUL's hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd, og den vil typisk blive anvendt til at huske dit brugernavn og din adgangskode, så disse informationer automatisk er tastet ind, når du eksempelvis ønsker at tilgå din konto.

Ø-HJUL anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette din adgang hertil, og det vil være nødvendigt for dig at acceptere anvendelsen af cookies for at have adgang til den beskyttede kontodel hostet af www.WordPress.com. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre.

 

3. Logstatistik

For hvert besøg på http://www.ø-hjul.dk opbygger Ø-HJUL logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm.

Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik.

Formålet med indsamlingen af straksnævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed, at måle effektivitet af tjenester og at dokumentere brug af Ø-HJUL's netbutik.

 

4. Behandling ved køb i Ø-HJUL's Netbutik

Når du handler i Ø-HJUL's netbutik, indsamles og registreres personoplysninger med det formål at kunne levere den ydelse til dig, som du har bestilt. Dine personoplysninger vil i den forbindelse udelukkende blive behandlet, såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen og er indforstået med de behandlingsaktiviteter, der foretages.

De personoplysninger, der i den forbindelse behandles, er fornavn, efternavn, vej og husnummer, postnummer, by, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger behandles (indsamles, registreres og opbevares), således at den aftalte ydelse kan leveres til dig.

 

5. Sikkerhed

Ø-HJUL har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Ø-HJUL opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall. Ved betaling med betalingskort, sendes kortoplysninger endvidere krypteret til Ø-HJUL's betalingsudbyder, hvorfor Ø-HJUL ikke har adgang til hverken konto- eller registreringsnumre.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten. Endelig kan det nævnes, at der foretages logning af adgangsforsøg og at udveksling af personoplysninger internt i Ø-HJUL, relativt ofte sker krypteret.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Ø-HJUL's medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

 

6. Direkte markedsføring

Ø-HJUL videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

7. Dine rettigheder

Som registreret hos Ø-HJUL er du i besiddelse af en række rettigheder, som Ø-HJUL kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:

Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne.

Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Ø-HJUL permanent.

Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Ø-HJUL eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.

Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

 

8. Kontaktoplysninger

Ø-HJUL kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

Ø-HJUL

Storegade 43, Pillemark

8305 Samsø

E-mail: hello@oe-hjul.dk